ยืนยันความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา เราสร้างสรรค์ด้วยความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยที่ดีที่สุด

Qualifications

มาตรฐาน อย. ผ่านการทดสอบสารอันตราย (ไฮโดรควิโนน ปรอทและสเตียรอยด์) จากชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานเครื่องสำอางค์และวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์กาแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ

References

 1. Elizabeth S and Alexa K. Meta-analysis comparing efficacy of benzoyl peroxide, clindamycin, benzoyl peroxide with salicylic acid, and combination benzoyl peroxide/clindamycin in acne. J AM ACAD DERMATOL JULY 2010.
 2. Chomnawang M, Surassmo S, Nukoolkarn V and Gritsanapan W. Effect of Garcinia mangostana on inflammation caused by Propionibacterium acnes. Fitoterapia 2007; 78: 401-8.
 3. Kanlayavattanakul M and Lourith N.Therapeutic agents and herbs in topical application for acne treatment. International Journal of Cosmetic Science 2011; 33: 289–97.
 4. Shahmoradi Z, Iraji F, Siadat AH, Ghorbaini A. Comparison of topical 5% nicotinamid gel versus 2% clindamycin gel in the treatment of the mild-moderate acne vulgaris: A double-blinded randomized clinical trial. J Res Med Sci 2013;18:115-7.
 5. Afa P, Brett W, Jarakae J. Noni Seed Oil Topical Safety, Efficacy, and Potential Mechanisms of Action. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications 2012; 2: 74-78.
 6. Whitney F, Hadar L and Raja S. Botanical and Phytochemical Therapy of Acne: A Systematic Review. Phytother. Res. 2014.
 7. Marija D and Svetlana K. A review of phytotherapy of Acne vulgaris..Macedonian pharmaceutical bulletin, 55 (1, 2) 3 - 22 (2009).
 8. Hanieh A, Mehrnaz T, Ali K and Mohammad A. A review of phytotherapy of acne vulgaris: Perspective of new pharmacological treatments. Fitoterapia 2012; 83:1306–17.
 9. Chomnawang M, Surassmo S, Nukoolkarn V and Gritsanapan W. Antimicrobial effects of Thai medicinal plants against acne-inducing bacteria. Journal of Ethnopharmacology 2005;101 :330–3.
 10. Min J, Soogyeong S, Ji S, Younkyung H and et al. Polyphenon-60 displays a therapeutic effect on acne by suppression of TLR2 and IL-8 expression via down-regulating the ERK1/2 pathway. Arch Dermatol Res (2012) 304:655–663.
 11. Cai T, Mao L, Shan‐Shan L, Xiao‐Yi Q, Rong‐Xin Z and Yun‐Ying Z. Curcumin Inhibits Melanogenesis in Human Melanocytes. Phytother. Res. 26: 174–179 (2012)
 12. Jean O and Donald B. Latest Insights into Skin Hyperpigmentation. Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings (2008) 13, 10–4.
 13. Wenyuan Z and Jie G. The Use of Botanical Extracts as Topical Skin-Lightening Agents for the Improvement of Skin Pigmentation Disorders. Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings (2008) 13, 20–4.
 14. Gillbro J. and Olsson M. The melanogenesis and mechanisms of skin-lightening agents – existing and new approaches. International Journal of Cosmetic Science, 2011, 33, 210–21.
 15. MARTA R AND JORGE G. Review of Skin-Lightening Agents. Dermatol Surg 2005;31:886–889.
 16. Whitney F and Raja S.The use of botanically derived agents for hyperpigmentation: A systematic review. J Am Acad Dermatol 2014;70:352-65.
 17. Andre T, Aleida S and Rosa M. Efficacy of dioic acid compared with hydroquinone in the treatment of melasma. International Journal of Dermatology 2009, 48, 893–5.
 18. Behrooz K. Peroxidase-Mediated Mechanisms are Involved in the Melanocytotoxic and Melanogenesis-Inhibiting Effects of Chemical Agents. Dermatology 2002;205:329–39.
 19. Jiaa P, Joon H,• Hwa J and et al. Effects of resveratrol, oxyresveratrol, and their acetylated derivatives on cellular melanogenesis
 20. Eun K, Huikyoung C, Hyunjung C and et al. Autophagy induced by resveratrol suppresses a-MSH-induced melanogenesis. Experimental Dermatology, 2014, 23, 199–218.