Refund Policy

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า จากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาท
 4. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากพวกเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ
 5. เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 6. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์[email protected] เมื่อเรา ได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ หากคำขอของท่านได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องส่ง สินค้า ใบเสร็จรับเงิน และ ของสมนาคุณกลับมายังบริษัท

 

เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้

 1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก skincareprof.com
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)
 3. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
 4. ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
 5. ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า